Η εταιρία ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ με την πολυετή εμπειρία της στην αδειοδότηση, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων/πάρκων, μπορεί να αναλάβει εξ΄ολοκλήρου το δικό σας έργο. Τα κατασκευαστικά έργα που έχουμε αναλάβει χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, υψηλούς συντελεστές απόδοσης και ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία.

  • Φωτοβολταικά Πάρκα

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 300KW

ΒΑΣΙΛΙΚΑ , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 500KW

ΚΑΜΑΡΙ ΚΥΡΤΩΝΗΣ,Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 400KW

ΚΧ3 Η ΜΕΣΑΙΑ 5 ΤΕΜ. 1011 , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 500ΚW

ΛΑΦΥΣΤΙ , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΙΣΧΥΟΣ 500KW

ΛΑΧΙΔΙΤΕΣ Η ΛΑΧΙΔΕΖΑ , Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 900KW

ΛΙΒΑΔΕΙΑ , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 400KW

ΛΙΒΑΔΕΙΑ , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 800KW

ΣΑΑΚ ΛΟΦΥΣΤΙΟΝ ,ΤΕΜ 35,ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,2MW

ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΤΕΜ 778,Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 400KW

ΣΑΑΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΕΜ 97,Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 400KW