Φωτοβολταικά Πάρκα

Η εταιρία ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ με την πολυετή εμπειρία της στην αδειοδότηση, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων/πάρκων, μπορεί να αναλάβει εξ΄ολοκλήρου το δικό σας έργο...

Περισσότερα

NET METERING

Είναι ο Συμψηφισμός Παραγόμενης & Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις ή οικιακές.

Περισσότερα

VIRTUAL NET METERING

Το Virtual Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που θα παράξει, σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται σε άλλη περιοχή από την εγκατάσταση κατανάλωσης...

Περισσότερα

Φωτοβολταικά στη στέγη

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού...

Περισσότερα

Αυτονομα Φωτοβολταικά

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η πιο αξιόπιστη λύση σε θέματα ρευματοδότησης όταν για οποιοδήποτε λόγο το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρισμού-ΔΕΗ δεν εξυπηρετεί, για αυτό και θεωρούνται ως ένα από τα πιο λειτουργικά συστήματα της αγοράς σε περιπτώσεις απουσίας ή ακόμα και κατάργησης τη ΔΕΗ....

Περισσότερα

Συντήρηση Φωτοβολταικών συστημάτων

Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αναγκαία συνθήκη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδος παραγωγής. Ο τομέας της συντήρησης αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της σωστής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια και μέγιστη απόδοση του συστήματος...

Περισσότερα