Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί.

Κατά την σχεδίαση ενός κτιρίου από τους μελετητές (αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, τοπογράφο μηχανικό, γεωλόγο) μεταξύ των άλλων αντιμετωπίζεται και το θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της πιθανότητας εμφάνισης πυρκαγιάς.

Τα μέτρα που λαμβάνονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • ενεργητικά ή κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας
  • παθητικά ή προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να εγκριθούν δύο μελέτες πυροπροστασίας που καλύπτουν τόσο τους χώρους κατοικίας, όσο και τους βοηθητικούς χώρους όπως το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο κ.λ.π. :

Πιο αναλυτικά, πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στους αρμόδιους φορείς:

  • η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας , που εγκρίνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς της Πολεοδομίας που ανήκει το κτίριο
  • η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, που εγκρίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ενσωματώνεται στο φάκελο της Πολεοδομίας για την τελική άδεια ανέγερσης του κτιρίου.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την διεκπεραίωση της διαδικασίας για κάθε είδους δραστηριότητα εως την έκδοση του Πιστοποιητικού πυρασφάλειας.