Στην Ελλάδα η νομιμοποίηση ακινήτων αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα. Μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλοί νόμοι που αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση ακινήτων.

Σε ισχύ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο νόμος 4495/17, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4178/13, ο οποίος νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

Με τον Ν.4495/17 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, μεταβίβαση ακινήτου, γονική παροχή κ.λπ.) ακόμα και ενοικίαση επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών ή τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο παρελθόν.

Έκδοση βεβαιώσεων για αγοραπωλησίες και εκμισθώσεις

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι μια νόμιμη διαδικασία για τη δήλωση των αυθαίρετων χρήσεων. Ο μηχανικός που αναλαμβάνει το έργο καλείται να καταγράψει τις αυθαίρετες κατασκευές και παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάποια ιδιοκτησία. Στο νόμο 4495/17 δεν μπορούν να υπαχθούν αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 28/07/2011.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή ολόκληρου του προστίμου που έχει υπολογιστεί, η όλη κατασκευή θεωρείται τακτοποιημένη (εξαίρεση από κατεδάφιση) και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση καταβολής προστίμων για τα επόμενα 30 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής της στον νόμο 4495/2017. Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει τη δυνατότητα καταβολής αρκετά μικρότερου προστίμου από αυτό που θα προέκυπτε σε περίπτωση που γινόταν ένας πολεοδομικός έλεγχος.

Πότε απαιτείται η νομιμοποίηση/τακτοποίηση αυθαιρέτου
  • Αν έχει κατασκευαστεί ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια
  • Αν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας
  • Αν έχουν γίνει κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ.) οι οποίες δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.
  • Αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου
  • Αν έχουν ενοποιηθεί ή διαχωριστεί διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που ορίζουν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας
Διαδικασία
  • Ο Πολεοδομικός Έλεγχος του ακινήτου σας και ένας αρχικός υπολογισμός του προστίμου, παρέχεται από τους Μηχανικούς της ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ κατόπιν επίσκεψης στο γραφείο μας χωρίς χρέωση.
  • Γίνεται αυτοψία στο ακίνητό σας, ακριβής αποτύπωση και τελικός υπολογισμός του προστίμου.
  • Ένταξή σας στον Ν.4495/17, ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον Μηχανικό και, τέλος, έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου σας.

Με την πολύχρονη εμπειρία των μηχανικών μας σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την σύννομη ρύθμιση και τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας, ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.

Ελάτε να συζητήσουμε μαζί για την όλη διαδικασία, να δούμε την πληρότητα του φακέλου σας όπου θα ενημερωθείτε για τυχόν ελλείψεις, το ποσό του προστίμου και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της διαδικασίας.