Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αναγκαία συνθήκη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδος παραγωγής. Ο τομέας της συντήρησης αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της σωστής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια και μέγιστη απόδοση του συστήματος.

Επομένως η συντήρηση της φωτοβολταϊκής μας μονάδας είναι μια απαραίτητη και χαμηλού κόστους διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε:

  • Άμεση διάγνωση και εντοπισμό πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας με ταχεία αποκατάσταση
  • Μείωση πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό
  • Μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
  • Μηδενική απώλεια ηλιοφάνειας και κατ’ επέκταση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται (κάθε χαμένο λεπτό ηλιοφάνειας είναι χαμένο έσοδο για πάντα)
  • Επιμήκυνση χρόνου ζωής εξοπλισμού
  • Τήρηση των όρων εγγύησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης
  • Διατήρηση ημερολογιακών στατιστικών και τεχνικών αναφορών για κάθε χρήση
  • Διασφάλιση της ορθής καθημερινής λειτουργίας με στόχο την υψηλότερη απόδοση του συστήματος
  • Διασφάλιση ισχύος των όρων του ασφαλιστικού συμβολαίου
Αυτόνομο Φωτοβολταικό

Συντήρηση Φωτοβολταικού