Ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, γνωστός με τον όρο Net Metering, αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που θα παράξει. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η πλεονάζουσα ενέργεια στο net metering δεν αποζημιώνεται αλλά πιστώνεται στον χρήστη για τα επόμενα τρία έτη.

  • Net Metering

6 ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ -ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 1MW

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΤ ΜΕTERING (ΧΩΡΙΣ ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ) ΙΣΧΥΟΣ 4,81 KW ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΟΥ , ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ