Η τοπογραφία είναι η μελέτη και η καταγραφή του σχήματος και των χαρακτηριστικών στοιχείων της επιφάνειας του εδάφους και εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης που περιλαμβάνει τις γνώσεις και την έρευνα του Μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και την εργασία γραφείου για την απόδοση αυτών σε σχέδιο.

Αποτελεί βασικό θεμέλιο και προαπαιτούμενο για πλήθος εφαρμογών, από την κατασκευή ενός δρόμου, μίας γέφυρας ή μίας οικοδομής μέχρι τη σύνταξη ενός συμβολαίου και τον ορθό εντοπισμό ενός ακινήτου για το κτηματολόγιο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ένα τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτώνται ανάλογα από τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Το Γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. Με συνέπεια και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για:

  • Εντοπισμό ακινήτου, υποβολή ενστάσεων και σύνταξη διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών για το Κτηματολόγιο
  • Βεβαίωση και Πράξη χαρακτηρισμού από Δασαρχείο
  • Συμβολαιογραφικές πράξεις
  • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
  • Καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίας
  • Πραγματογνωμοσύνες