Με εφόδιο το εργοληπτικό της πτυχίο, η εταιρία ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ πρωταγωνιστεί στα δημοπρατούμενα από το Δημόσιο έργα στην περιοχή της Βοιωτίας. Η ποιοτική, συνεπής και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση δημοσίων έργων στο σύνολο σχεδόν του κατασκευαστικού φάσματος, της έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτήσει πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία. Παράλληλα, η εταιρία ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ασχολείται με όλο το φάσμα των ιδιωτικών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και σε κάθε είδους ανακαινίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων.