Δελή Ελένη

Μηχανικός Έργων Υποδομής

Είναι απόφοιτη της σχολής Πολιτικών έργων υποδομής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στις ΗΜ Μελέτες.

Εντάχθηκε στην ομάδα της ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ το 2011 και έχει μακρόχρονη εμπειρία στις μελέτες πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων και ενεργειακές μελέτες.

Επίσης έχει πιστοποιημένες γνώσεις στην Οργάνωση και Διαχείριση Έργου και στην Περιβαλλοντική Διαχείριση.